ជំងឺក្រិនថ្លើម!

Feb 11, 2020 | Gastroenterology and Liver | 0 comments

ជំងឺក្រិនថ្លើម គឺជាការខូចខាតនូវកោសិការថ្លើមដែលធ្វើអោយថ្លើមមិនអាចបំពេញមុខងាររបស់វាបានជាធម្មតា។

ក) ជំងឺក្រិនថ្លើមបណ្តាលមកពីអ្វី?

 • នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជំងឺក្រិនថ្លើមបណ្តាលមកពីមូលហេតុចំបងចំនួនបីគឺ
 • ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B
 • ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C
 • ការបរិភោគស្រារយៈពេលយូរ
 • និងមូលហេតុផ្សេងទៀតដូចជាការរលាកថ្លើមដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំរយៈពេលយូរដោយមិនមានវេជ្ជបញ្ជាត្រឹមត្រូវ ដោយខ្លាញ់រុំថ្លើម ដោយលើសជាតិដែក ។ល។

ខ) ជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាបែបណា?

 • ជាទូទៅនៅដំណាក់កាលដំបូង ជំងឺក្រិនថ្លើមមានជារោគសញ្ញាអ្វីធំដុំនោះទេ បើយកចិត្តទុកដាក់យើងអាចឃើញអ្នកជំងឺមានភែ្នកពណ៌លឿងជាងធម្មតា។ ជំងឺក្រិនថ្លើមលេចចេញជារោគសញ្ញានៅពេលដែលជំងឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ រោគសញ្ញាទាំងនោះរួមមាន៖
 • កើតលឿង
 • សរសៃឈាមរាងដូចផ្កាយតូចៗនៅលើដងខ្លួន
 • ទាចទឹក
 • ក្អួតឈាម បត់ជើងធំមកមានឈាមឬលាមក៏ខ្មៅដោយមានការបែកសរសៃឈាមក្នុងបំពង់អាហារ
 • វង្វេងបាត់ស្មារតីឬសន្លប់

គ) តើយើងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានដោយរបៀបណា?

ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺក្រិនថ្លើមគឺពឹងផ្អែកលើការវិភាគទៅលើរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺនិងអេកូពោះ។ នៅដំណាក់កាលដំបូងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអាចមានការលំបាកដោយអ្នកជំងឺមិនមានរោគសញ្ញាច្បាស់លាស់ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រូវពឹងទៅលើការធ្វើហ្វីប្រូស្គេន ឬការបូមយកកោសិការថ្លើមទៅពិនិត្យ។

ឃ) តើជំងឺក្រិនថ្លើមអាចព្យាបាលជាដែរឬទេ?
ជំងឺក្រិនថ្លើមមិនអាចព្យាបាលជាដាច់ទេ ថ្លើមដែលខូចខាតហើយមិនអាចត្រលប់មកធម្មតាវិញបានឡើយ។ ប៉ុន្តែការព្យាបាលត្រឹមត្រូវអាចធ្វើអោយអ្នកជំងឹមានការធូរស្រាល(ទាចទឹកអាចបាត់ទៅវិញ)។ ការតាមដានបានជាប់លាប់ អាចការពារការលាប់ឡើងវិញនៃទាចទឹក ការហូរឈាមដោយការបែកសរសៃឈាមតាមបំពង់អាហារ និងការពារមិនអោយមានការខូចខាតកោសិការថ្លើមបន្តទៀត។

ង) តើជំងឺក្រិនថ្លើមអាចព្យាបាលតាមរបៀបណាខ្លះ?

ការព្យាបាលជំងឺក្រិនថ្លើមចែកចេញជា២៖

 • ការពារនូវរាល់ផលវិបាកនៃជំងឺក្រិនថ្លើមដូចជាក្អួតឈាមដោយការបែកសរសៃឈាមតាមបំពង់អាហារ ទាចទឹកការវង្វេង ឬសន្លប់នូវពេលដែលមានការកើនឡើងខ្ពស់នូវជាតិពុលក្នុងឈាម ទាចទឹក និងមហារីកថ្លើម និងធ្វើការព្យាបាលនូវផលវិបាកទាំងនេះបើវាកើតមានឡើង ដូចជាការចងសរសៃឈាមតាមបំពង់អាហារដោយម៉ាស៊ីនអង់ដូស្កុបពី និងថ្នាំទប់កុំអោយហូរឈាមជាដើម។
 • ព្យាបាលមូលហេតុដែលធ្វើអោយថ្លើមក្រិនដូចជា បញ្ឍប់ការបរិភោគសូរា ព្យាបាលមេរោគថ្លើម B និង C

ច) តើជំងឺក្រិនថ្លើមអាចបង្ការបានដែរឬទេ?

ជាទូទៅជំងឺក្រិនថ្លើមអាចបង្ការបានដោយ រុករកមូលហេតុដែលបង្ករអោយមានការក្រិនថ្លើម និងព្យាបាលវាអោយទាន់ពេលវេលាមុននឹងថ្លើមមានការខូចខាតខ្លាំង និងបញ្ឈប់រាល់កត្តាប្រឈមដែលអាចធ្វើអោយមានការខូចខាតដល់កោសិការថ្លើមដូចជាបញ្ឈប់ការបរិភោគស្រាជាដើម។

«ប្រសិនបើលោក លោកស្រីសង្ស័យថាមានរោគសញ្ញាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ សូមមេត្តាអញ្ជើញមកជួបពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឯកទេស នៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលទាន់ពេលវេលា ជៀសវាងផលវិបាកផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើង។»